In phiếu thu – phiếu chi – hóa đơn – biên nhận

Mẫu phiếu thu – phiếu chi thường được dùng như chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền.

– Phiếu thu – phiếu chi là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. phiếu thu – phiếu chi do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền. Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống như biên lai hay giấy biên nhận.

KÍCH THƯỚC: A5 (20X14) –  A4 (21X29), tùy vào nhu cầu của khách hàng…
QUY CÁCH: In 1 Liên, 2 Liên, 3 Liên, 4 Liên, 1 màu, 1 mặt đóng cuốn răng cưa thành phẩm.
CHẤT LIỆU: Fort 70, Giấy Carboless,…
SỐ LƯỢNG: 10 cuốn, 20 cuốn….

– PHÍ THIẾT KẾ: 50.000Đ/MẪU (in từ 50 cuốn trở lên miễn phí thiết kế)
– THỜI GIAN: 4 – 6 NGÀY CÓ HÀNG